Radca prawny

Radca prawny jest osobą zaufania publicznego, która wykonuje wolny zawód. Taka osoba zajmuje się świadczeniem szeroko pojętej pomocy prawnej. Choć ta profesja jest łudząco podobna do zawodu adwokata, różnią się one pod względem posiadanych uprawnień. Czym tak naprawdę zajmuje się radca prawny i jakimi uprawnieniami dysponuje?

Kto może wykonywać zawód radcy prawnego?

Zawód radcy prawnego może wykonywać wyłącznie osoba, która została wpisana na listę radców prawnych przez jedną z Okręgowych Izb Radców Prawnych. Jest to zwieńczenie ścieżki, którą musiał pokonać prawnik do uzyskania uprawnień radcy prawnego.

Wpisanie na listę radców prawnych musi być poprzedzone ukończeniem studiów prawniczych i aplikacji radcowskiej. Każdy kandydat pod koniec swojej aplikacji zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu zawodowego. Dopiero pozytywny wynik końcowego egzaminu sprawia, że prawnik zostaje wpisany na listę radców prawnych i może od tego momentu oficjalnie świadczyć usługi w ramach swojej profesji.

Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny jest osobą, która pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów prawnych. Taki specjalista nie tylko udziela porad prawnych, ale także reprezentuje sprawy klienta w sądzie czy przed organami administracji publicznej.

Ponadto radca zajmuje się sporządzaniem pism procesowych, umów i opinii prawnych. Może udzielać pomocy zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym oraz spółkom. Zakres świadczonych usług jest bardzo zróżnicowany i zależy od indywidualnych potrzeb klienta.

Jakie uprawnienia ma radca prawny?

Choć wiele osób zgłasza się w sprawie reprezentowania ich strony w sądzie do adwokatów, radca prawny także dysponuje takimi uprawnieniami. Podobnie jak adwokat, radca może bronić praw swojego klienta w sądzie i przed organami administracji publicznej. W sądzie łatwiej jest rozróżnić radcę od adwokata. Różni ich bowiem kolor żabotu.

Oprócz tego radca jest upoważniony do sporządzania pism procesowych, prowadzenia negocjacji, wydawania opinii prawnych i opracowywania aktów prawnych.

Radca może oferować pomoc związaną z różnymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo cywilne, karne, podatkowe, rodzinne lub wybrać jedną dziedzinę, w której będzie specjalizowała się jego kancelaria radcowska.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here