Podatek od spadków i darowizn - jak wyliczyć jego wysokość?

W obecnej rzeczywistości pojawiają się sytuacje, kiedy nasi bliscy obdarowują nas prezentami. Otrzymana darowizna lub spadek wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Podatek należy uiścić, gdy wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku, natomiast jego wysokość uzależniona jest od grupy podatkowej, do której przynależymy. Istnieje również grupa osób, która jest całkowicie zwolniona z tej przykrej konieczności. W związku z tym musimy zadać sobie pytanie jaki podatek od darowizny wybrać, aby w jak najkorzystniejszy sposób rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Tak jak to zostało wspomniane wcześniej wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od kwoty darowizny jaką otrzymaliśmy w drodze umowy lub dziedziczenia oraz od tego do jakiej grupy podatkowej zostaliśmy przypisani zgodnie z ustawą. W ustawie zostały wyodrębnione trzy grupy osób, dla których przyporządkowane zostały określone stawki podatkowe. Pierwszą grupę tworzy najbliższa rodzina osoby obdarowanej, czyli: małżonek, syn, córka, wnuki, prawnuki, matka, ojciec, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć oraz synowa.

Do drugiej grupy zaliczamy dalszą rodzinę tj.: rodzeństwo rodziców (wuj, ciotka), małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków (mąż siostry męża), a także małżonkowie innych zstępnych (żona wnuka). Do trzeciej grupy zaliczamy wszystkie pozostałe osoby, niezaliczone do dwóch powyższych grup.

Kolejna kwestia związaną z podatkiem, o której powinniśmy pamiętać to fakt, iż opodatkowaniu podatkiem nie podlega spadek lub darowizna, których wartość nie przekracza kolejno:

– 9 637 zł – obdarowanym jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.
– 7 276 zł – obdarowanym jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej.
– 4 902 zł – obdarowanym jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Kiedy wiemy już do której grupy podatkowej przynależymy oraz jaka stawka procentowa została nam przypisana wówczas możemy obliczyć wysokość podatku jaki musimy uiścić w Urzędzie Skarbowym.

Osoby należące do pierwszej grupy podatkowej wysokość podatku ustalają w następujący sposób: kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 3% darowizny nieobjętej zwolnieniem. Kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – podatek wynosi 308,30 zł + 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł. Kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – podatek wynosi 822,20 zł + 7% od nadwyżki ponad 20 556 zł.

Osoby zaliczane do drugiej grupy należny podatek obliczają w sposób podobny, lecz zmianie podlega stawka podatkowa, tj.: kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 7% darowizny nieobjętej zwolnieniem. Kwota nadwyżki pomiędzy 10 278 zł a 20 556 zł – podatek wynosi 719,50 zł + 9% od nadwyżki ponad 10 278 zł. Kwota nadwyżki od 20 556 zł – podatek wynosi 1 644,50 zł + 12% od nadwyżki ponad 20556 zł.

Trzecia grupa osób oblicza wysokość podatku w oparciu o stawkę podatkową wynoszącą 12%, a sposób jej naliczania wygląda następująco: kwota nadwyżki do 10 278 zł – podatek wynosi 12% darowizny nieobjętej zwolnieniem. Kwota nadwyżki od 10 278 zł do 20 556 zł – 1 233,40 zł plus 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł. Kwota nadwyżki powyżej 20 556 zł – 2 877,90 zł + 20% od nadwyżki ponad 20 566 zł.

Podsumowując powyższe informacje dotyczące podatku od spadków i darowizn, powinniśmy w szczególności zapamiętać to, iż członkowie najbliższej rodziny obdarowanego tj. pierwsza grupa podatkowa za wyjątkiem teściów, zięcia i synowej, nie muszą uiszczać podatku od darowizny niezależnie od jej kwoty. Aby jednak nie dopuścić do obowiązku zapłaty podatku najbliższa rodzina powinna przekazać kwotę darowizny na rachunek bankowy osoby obdarowanej. Natomiast jeśli otrzymamy darowiznę bezpośrednio do ręki musimy uiścić należny podatek do Urzędu Skarbowego. Warto o tym pamiętać!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here